O Nás

TJ má 145 členů v 5 oddílech (Všestrannost ženy, tenis, malá kopaná, nohejbal a stolní tenis). Nejpočetnější je oddíl všestrannosti žen s počtem 60 členek a dále pak oddíl tenisu s počtem 50 členů.
Ve sportovní činnosti se naše TJ účastní několika vyšších soutěží.
Oddíl tenisu organizuje župní soutěže tzv. málopočetných družstev (2 dvojhry + čtyřhra). Soutěž je velmi oblíbená, ve 3 kategoriích se jí zúčastňuje celkem 35-  40 družstev z okolních TJ a oddílů
Z naší TJ soutěž hraje 5 družstev ( 2x muži, 3x veteráni).
Stolní tenisté mají 2 soutěžní družstva, která přes zimní období v pronajaté tělocvičně úspěšně hrají městský přebor družstev 2. a 4.třídy. Nohejbalisté dosahují výborných výsledků v okresní soutěži mužů a krajské soutěži veteránů. Všechny tyto oddíly dále pořádají vlastní oddílové turnaje.
Oddíl všestrannosti žen v letním období pravidelně vystupuje na veřejném cvičení v areálu TJ nebo u restaurace Koliba a přes zimní období cvičí v pronajaté tělocvičně.
Oddíl malé kopané a nohejbalu v letním období pravidelně hraje na hřištích v areálu TJ a v zimním období v pronajaté tělocvičně.

Něco málo z historie

Z kroniky TJ lze vyčíst, že počátky TJ se datují na den 25.12.1919, kdy byla z iniciativy pana Bedřicha Adámka svolána ustavující schůze TJ, a to ještě v rámci mateřské TJ Stará Bělá. Pro svoji činnost cvičení si TJ najala od hostinského pana Jana Štýbra velký sál. První veřejné cvičení se konalo 24.7.1921. Dne 15.4.1923 se TJ Výškovice osamostatnila a pro svoje cvičení v letním období si od rolníka Eduarda Štýbra pronajala na 8 let louku v „Rybníčkách“.
Významné zlepšením cvičebních podmínek nastalo v roce 1928 , a to v důsledku parcelace místních arcibiskupských luk získáním vlastního cvičiště na „Malém rybníku“ . V roce 1930 bylo cvičiště oploceno a v roce 1933 byla postavena zděná šatna, která po rekonstrukci slouží dodnes jako šatna pro malou kopanou a nohejbal. Velmi významnou událostí pro rozšíření areálu TJ byl rok 1959, kdy od manželů Endryášových TJ koupila louku na parcele č. 569/4.

V roce 1960 měla TJ 254 členů vč. žactva, což představovalo 1/3 počtu obyvatel obce. V areálu byla postupně vybudovány různá cvičiště, jako např. hřiště pro malou kopanou, nohejbal, košíkovou, atletická dráha, sektor pro skok do dálky, atd. V 70. letech 20. století po úspěchu Jana Kodeše ve Wimbledonu se začíná prosazovat tenis. TJ na to reaguje založení tenisového oddílu a vybudováním prvního tenisového kurtu. V důsledku rostoucího zájmu o tenis byly v 80 a 90. letech vybudovány na místech málo využívané atletické dráhy a hřiště na košíkovou další čtyři tenisové kurty. Takto rozšířený areál vyžadoval i odpovídající zázemí, a tak v r. 1998 bylo započato s výstavbou nové klubovny. K slavnostním otevření došlo 1.5.1999.

Členové vedení TJ Sokol Ostrava-Výškovice
  • Žurek Miroslav – Starosta
  • Petrik Lubomír – jednatel
  • Kika Aleš – vedoucí oddílu tenisu
  • Hranická Jana – vedoucí oddílu stolního tenisu
  • Giecek Jaroslav- vedoucí oddílu mužů
  • Šťástková Marta – vedoucí oddílu žen
  • Rozsypal Milan – vedoucí oddílu nohejbalu
  • Knápek Vladimír – hospodář
  • Žemlová Renata – vedoucí oddílu všestrannost ženy-kondiční cvičení
  • Klásková Radana – vzdělavatelka
Poskytnutí příspěvku z projektu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2021.

V roce 2021 byla provedena rekonstrukce tenisové odrazové stěny včetně přilehlé asfaltové plochy. Na tuto rekonstrukci byl Moravskoslezským krajem poskytnut finanční příspěvek z projektu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2021.

Poskytnutí příspěvku z projektu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2022.

V roce 2022 poskytl Moravskoslezský kraj finanční příspěvek z projektu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2022na nákup nových umělohmotných lajn na tenisový kurt.

Rok 2023

V roce 2023 poskytl Moravskoslezský kraj finanční příspěvek z projektu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2023 na nákup antuky pro obnovení a údržbu povrchu tenisových kurtů.

Napsali a natočili o nás

Televize Polar natočila v roce 2019 reportáž z oslav 100. let našeho Sokola (reportáž začíná v čase 5:14)
a zde jsou fotografie z téže akce:
https://www.zonerama.com/fotoak/Album/5772183

Jižní listy (květen 2016)
Moravsko-slezský deník (červen 2016)

Sledujte také náš Facebook.